Jednokrevetna soba od   bullet arrow 20,00 - 25,00 EUR 
Dvokrevetna soba od   bullet arrow 16,00 - 20,00 EUR po osobi
Trokrevetna soba od   bullet arrow 14,00 - 16,00 EUR po osobi

 

Za veći broj ljudi cijene se mogu ugovoriti pojedinačno.